ឧិ!សត្វមហោរី

Posted on October 29, 2011, 6:02 pm


ឧិ!សត្វមហោរី

១. ឧិ!សត្វមហោរី យំស៊ីផ្លែជ្រៃ ស្រណោះពេកក្រៃ ជ្រៃមានវិបត្តិ។
២. ឧិ!សត្វមហោរី ស៊ីហើយហើរបាត់ ដូចខ្មែរព្រាត់ខ្ចាត់ ថ្ងៃណាវិលវិញ?
៣. ច្នេះសូមជ្រៃផ្លែ ពុំមានទោម្នេញ អោយនាងវិលវិញ រស់នៅក្សេមក្សាន្ត។
៤. ជ្រៃអើយសូមផ្លែ រុងរឿងថ្កើងថ្កាន អោយខ្មែរគ្រប់ប្រាណ វិលរស់រមនា។

អ្នកស្រីកែវច័ន្ទបូរណ៍

Read More

សុភាសិតខ្មែរបរិយ៉ាយអំពីលុយ The Power of money

Posted on December 15, 2010, 10:06 pm


សុភាសិតខ្មែរបរិយ៉ាយអំពីលុយ The Power of money

 • ១ លុយជាឱសថដ៏សក្តិសិទ្ធ លុយជាអ្នកគិតស្រាយបញ្ហា
  លុយជាអ្នកផ្តល់នូវប្រាជ្ញា លុយុជាអ្នកតាឥតវិញាណ ។

 • ២ លុយជាថ្នាំពិសដ៏សាហាវ លុយជាកាវស្អិតជាប់ប្រាណ
  លុយជាគ្រូធ្មប់ដ៏សាមាន្យ លុយជាក្តាស្ពានឆ្លងឧបសគ្គ ។

 • ៣ លុយជាកាំបិតមានមុខមុត លុយជាអាវុធឈាមប្រឡាក់
  លុយជាឧបករណ៍យកធ្វើធ្នាក់ លុយជាអន្ទាក់ទាក់ជីវិត ។

 • ៤ លុយជាទឹកឃ្មុំជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ លុយជាសំលាញ់យ៉ាងជិតស្និទ្ធ
  លុយជាតន្ត្រីថ្នាក់ថ្នមចិត្ត លុយជាខ្សែរឹតរបស់ព្រាន ។

 • ៥ លុយជាសត្រូវនឹងអ្នកក្រ លុយជាអ្នកចិត្តល្អនឹងអ្នកមាន
  លុយជាសន្ទូចស្ទូចអ្នកឃ្លាន លុយជាជើងពានទ្រអោយខ្ពស់ ។

 • ៦ លុយជាដុំពេជ្រមានតំលៃ លុយជាអ្នកច្នៃស្តារកិត្តិយស
  លុយជាធ្វើអោយខូចឈ្មោះ លុយជាអ្នកឹឈ្នះចិត្តលោភលន់ ។
Read More

នៅសល់តែថ្ងៃចាស់!

Posted on December 4, 2010, 10:09 pm


នៅសល់តែថ្ងៃចាស់!

មិនទាន់ធ្វើអ្វីល្អផង ម្ភៃឆ្នាំកន្លងផុតស្រឡះ
វ័យក្មេងអស់ទៅយ៉ាងរហ័ស សល់តែថ្ងៃចាស់ថ្ងៃជរា។

បណ្តារថ្ងៃចាស់ជរាខ្លួន ថ្ងៃមួយចំនួនមានរោគារ
នឹងមានថ្ងៃមួយគ្រប់ៗគ្នា គឹពេលវេលាត្រូវមរណា ។

មិនទាន់ធ្វើអ្វីល្អផង ម្ភៃឆ្នាំកន្លងផុតស្រឡះ
វ័យក្មេងអស់ទៅយ៉ាងរហ័ស សល់តែថ្ងៃចាស់ថ្ងៃជរា។

បណ្តារថ្ងៃចាស់ជរាខ្លួន ថ្ងៃមួយចំនួនមានរោគារ
នឹងមានថ្ងៃមួយគ្រប់ៗគ្នា គឹពេលវេលាត្រូវមរណា ។

ឯម៉្យាងគួរអោយតស្លុតណាស់ គឺស្លាប់មុនចាស់មុនយាយតា
ដូច្នេះគួរតែខំសិក្សារ អប់រំចិន្តាអោយល្អផង ។

Read More

Blog Archive

 • 2023-May (1)
 • 2023-February (1)
 • 2020-October (1)
 • 2020-May (1)
 • 2020-February (2)
 • 2019-December (5)
 • 2019-November (1)
 • 2018-July (1)
 • 2017-December (1)
 • 2017-November (1)
 • 2017-June (1)
 • 2016-September (5)
 • 2016-August (3)
 • 2016-June (1)
 • 2015-September (1)
 • 2015-May (1)
 • 2015-February (2)
 • 2014-December (1)
 • 2014-November (2)
 • 2014-September (3)
 • 2014-August (1)
 • 2014-June (1)
 • 2014-May (1)
 • 2014-March (1)
 • 2013-December (2)
 • 2013-October (2)
 • 2013-July (1)
 • 2013-June (3)
 • 2013-May (4)
 • 2013-March (1)
 • 2012-December (2)
 • 2012-November (1)
 • 2012-October (1)
 • 2012-September (2)
 • 2012-August (2)
 • 2012-July (2)
 • 2012-June (1)
 • 2012-May (2)
 • 2012-March (2)
 • 2012-February (2)
 • 2012-January (5)
 • 2011-December (2)
 • 2011-November (4)
 • 2011-October (5)
 • 2011-September (2)
 • 2011-August (1)
 • 2011-June (2)
 • 2011-May (1)
 • 2011-April (9)
 • 2011-March (3)
 • 2011-February (12)
 • 2011-January (16)
 • 2010-December (17)
 • 2010-November (6)
 • 2010-October (10)
 • 2010-September (8)