ចំប៉ា បាត់ដំបង (ច្រៀងដោយ ក្រុម មឹក)

Posted on November 17, 2012, 4:14 pm


ចំប៉ា បាត់ដំបង

មកស្តាប់ បទចំរៀងខ្មែរ ច្រៀងដោយ ក្រុម មឹក


Talking to the Trees - temp trailer
ចំប៉ា បាត់ដំបង.


Read More

អ្នកម្តាយ ដ៏ឆ្មើមរបស់ខ្ញុំ (លំនាំ បទ បងហួចលើខ្នង ក្របី)

Posted on March 11, 2012, 5:39 pm


រីករាយថ្ងៃ ៨ មីនា ២០១២ ក្រោម ប្រធានបទ "អ្នកម្តាយ ដ៏ឆ្មើមរបស់ខ្ញុំ"

ដូចជាយឺតបន្តិចហើយដែល ខ្ញុំ post អត្ថបទនេះ គឺដើម្បីចូលរួម អបអរសាទរ ទិវានារីអន្តរជាតិ ៨ មីនា
នេះគឺជាស្នាដែនិពន្ធរបស់ ម្តាយខ្ញុំ , អ្នកម្តាយដ៏ឆ្មើមរបស់ខ្ញុំ :-)

អ្នកម្តាយ ដ៏ឆ្មើមរបស់ខ្ញុំ (លំនាំ បទ បងហួចលើខ្នង ក្របី)

អ្នកម្តាយដ៏ឆ្នើម (ថត កាលអាយុ ១៧ ឆ្នាំ)
អ្នកម្តាយដ៏ឆ្នើម (ថត កាលអាយុ ១៧ ឆ្នាំ)


I.ទិវានារី ៨ មីនា តាយាយមីងមាពុកម៉ែជួបជុំ
រៀបរាប់ពីអ្នកម្តាយ របស់ខ្ញុំ អ្នកគឺជាម្តាយឆ្នើមហើយរម្យទម្យ
អ្នកធ្វើជាបង្គងទ្រនំ ចាញ់គភ៌ ញ័រល្ហិតល្ហៃក៏ស៊ូទ្រាំ
តាំងពីចាប់កំនើតរហូតគ្រប់ខែ កើតមកយំម៉ែបានយល់ភត្រា ។ ....

Read More

Westlife - I'm Already There (បទចំរៀងដែលខ្ញុំចូលចិត្ត)

Posted on January 12, 2012, 6:43 pm


Westlife - I'm Already There (បទចំរៀងដែលខ្ញុំចូលចិត្ត)

បទចំរៀងនេះនិយាអំពីបុរសម្នាក់ ដែលកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះដើម្បីជួបជុំគ្រួសារ របស់គេ
តែអារម្មណ៍របស់គេ បានទៅដល់ផ្ទះ ជាស្រេច នៅពេលដែលគេបាន និយាយទូរស័ព្ទ ជាមួយនិង កូន និង គ្រួសារ របស់គេ ។ មិនបានបកប្រែអោយស្តាប់ទេណា ;)
ពិរោះណាស់ ^_~

Westlife - I'm Already There
Talking to the Trees - temp trailer.


He called her on the road
From a lonely cold hotel room
Just to hear her say I love you one more time

And when he heard the sound
Of the kids laughing in the background
He had to wipe away a tear from his eye

A little voice came on the phone
Said, “Daddy, when you’re coming home?”
He said the first thing that came to his mind....

Read More

WESTLIFE - No place that far

Posted on February 26, 2011, 11:24 pm


WESTLIFE - No place that far !

No place that far
WESTLIFE - No place that far


I can't imagine, any greater fear
Than waking up, without you here,
And though the sun, would still shine on,
My whole world, would all be gone,
But not for long,

Read More

Blog Archive

 • 2023-May (1)
 • 2023-February (1)
 • 2020-October (1)
 • 2020-May (1)
 • 2020-February (2)
 • 2019-December (5)
 • 2019-November (1)
 • 2018-July (1)
 • 2017-December (1)
 • 2017-November (1)
 • 2017-June (1)
 • 2016-September (5)
 • 2016-August (3)
 • 2016-June (1)
 • 2015-September (1)
 • 2015-May (1)
 • 2015-February (2)
 • 2014-December (1)
 • 2014-November (2)
 • 2014-September (3)
 • 2014-August (1)
 • 2014-June (1)
 • 2014-May (1)
 • 2014-March (1)
 • 2013-December (2)
 • 2013-October (2)
 • 2013-July (1)
 • 2013-June (3)
 • 2013-May (4)
 • 2013-March (1)
 • 2012-December (2)
 • 2012-November (1)
 • 2012-October (1)
 • 2012-September (2)
 • 2012-August (2)
 • 2012-July (2)
 • 2012-June (1)
 • 2012-May (2)
 • 2012-March (2)
 • 2012-February (2)
 • 2012-January (5)
 • 2011-December (2)
 • 2011-November (4)
 • 2011-October (5)
 • 2011-September (2)
 • 2011-August (1)
 • 2011-June (2)
 • 2011-May (1)
 • 2011-April (9)
 • 2011-March (3)
 • 2011-February (12)
 • 2011-January (16)
 • 2010-December (17)
 • 2010-November (6)
 • 2010-October (10)
 • 2010-September (8)