តើជំងឺលើសសំពាធឈាម ជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទៅលើសរីរាង្គកាយ?

Posted on February 5, 2011, 5:30 pm


តើជំងឺលើសសំពាធឈាម (លើសឈាម) ជះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទៅលើសរីរាង្គកាយ?

មានផលវិបាកជាច្រើនទៅលើសរីរាង្គ ។

ដូចជាបេះដូង តំរងនោម សរសៃឈាមខ្លួនឯង ភ្នែក .... ។ល។ ជំងឺលើសឈាមជះឥទ្ធិពលទៅលើសរីរាង្គ ហើយ សរីរាង្គខ្លះ បង្ករឱ្យជំងឺលើសឈាមកាន់ តែធ្ងន់ធ្ងរ ឡើង ដែលធ្វើអោយអ្នកលើស សំពាធឈាម ប្រែប្រួល លើសពីម្តងម្កាល ទៅជាលើសជាប្រចាំ ។

ពេលសំពាធឈាម ឡើងក្នុងសរសៃឈាម វាកិនសង្កត់លើកោសិកាភ្នាស ក្នុង សរសៃឈាម ដែធ្វើអោយខូចការ ចិញ្ចឹមកោសិការទាំងនោះ ទីបំផុត វាក៏ស្លាប់ រឺ ក៏ប្រែក្លាយជាកក ខ្លាញ់ ដែលធ្វើឱ្យសរសៃឈាម រឹង ក្រិនកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ ព្រោះកំរិតសំពាធឈាម (តង់ស្យុង) ស្មើរនឹង ផលគុណនៃធាតុឈាម បេះដូងនិងភាពរួម (រឹងក្រិន) របស់សរសៃឈាម (TA=Q x R, បើ R កើនឡើង នោះ TA ក៏កើនឡើងដែរ) ។

សូមធ្វើការតាមដាន៖

 • ការជះឥទ្ធិពលលើបេះដូងដោយ ពិនិត្យ៖ E-C-G , កាំរស្មី អ៊ិចបេះដូង សួត រឺ អេកូបេះដូង ។ល។
Read More

ទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ

Posted on January 1, 2011, 6:30 pm


ទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ

អ្នកប្រហែលធ្លាប់គិតខ្លះមកហើយ នូវអ្វីដែលអ្នកគិតថាអាចពិភាក្សាទាក់ទងទៅនឹង ការរួមភេទ ជាមួយ ដៃគូរបស់អ្នក ។

កត្តា ដែល ចំបងនោះ គឺអ្នកគួរតែប្រាប់ និងពិភាក្សាជាមួយដៃគូរបស់អ្នក អំពីទំនាក់ទំនង ផ្លូវភេទ នេះ រឺ ទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ បែបណា ដែលអ្នកគិតថាល្អសំរាប់អ្នកទាំងពីរ ។

ទោះបីជាទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ បែបណាក៏ដោយ សំរាប់អ្នកទាំងពីរ ត្រូវតែប្រាកដ ថា គឺមាន សុវត្តិភាពខាងផ្លូវភេទ ទាំងអស់គ្នា ។

មានវិធីការពារមួយចំនួនដែលអាចអោយអ្នកទាំងពីរ ។ អ្នកប្រហែលធ្លាប់ គិតខ្លះមកហើយ នូវអ្វីីដែលអ្នកគិតថាអាចពិភាក្សាទាក់ទងទៅនឹងការរួមភេទ ជាមួយ ដៃគូរបស់អ្នក ។

កត្តា ដែល ចំបងនោះ គឺអ្នកគួរតែប្រាប់ និងពិភាក្សាជាមួយដៃគូរបស់អ្នក អំពីទំនាក់ទំនង ផ្លូវភេទនេះ រឺ ទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទ បែបណា ដែលអ្នកគិតថា ល្អសំរាប់អ្នកទាំងពីរ ។

ទោះបីជាទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទបែបណាក៏ដោយ សំរាប់អ្នកទាំងពីរ ត្រូវតែប្រាកដ ថា គឺមាន សុវត្តិភាពខាងផ្លូវភេទទាំងអស់គ្នា ។ មានវិធីការពារមួយចំនួនដែលអាចអោយអ្នកទាំងពីរ ។

អាចមាន ទំនាក់ទំនងផ្លូវ ភេទ មួយ ដ៏ មានសុវត្តិភាព នោះ ដូចជាការ ប្រើប្រាស់ ស្រោមអនាម័យជាដើម។ សូមកុំគិតថា ដៃគូរបស់អ្នកដឹង ពីវិធីការពារ នេះជាង អ្នក អោយសោះ ដូច្នេះហើយអ្នកត្រូវ តែពិភាក្សា អោយបានច្បាស់ អំពីវិធីទាំងឡាយដែលអាចអោយ អ្នកមានទំនាក់ទំនង ផ្លូវភេទមួយ ដ៏មានសុវត្តិភាព ។

សុវត្តិភាពផ្លូវភេទ ៖
សុវត្តិភាពផ្លូវភេទគឺតែងតែជាការប្រសើរសំរាប់ការពារអ្នក និង ដៃគូរបស់អ្នក ពី ជំងឺអេដស៍ និង កាមរោគ មួយចំនួន។ ការអនុវត្តន៍សុវត្តិភាពផ្លូវភេទ គឺ ជាការងាយស្រួលមួយ ដែលអាចទុកចិត្តបាន ហើយអ្នកក៏មិន ចាំបាច់បារម្ភខ្លាំងពេក អំពីការឆ្លងជំងឺកាមរោគទាំងឡាយ នៅក្នុងពេលទំនាកខ្ញុំទំនង ផ្លូវភេទ ឡើយ។

សុវត្តិភាពផ្លូវភេទមានន័យ ថាអ្នកមិនប៉ះ ពាល់ដល់ឈាម ។ សារ ធាតុរាវនៃឈាម ទឹកកាម ទឹករំអិលដែលជារបស់នរណាម្នាក់ឡើយ ដូច្នេះការប្រើ ប្រាស់ ស្រោមអនាម័យ គឺជាមធ្យោបាយមួយដ៏មានប្រសិទ្ធិភាព ក្នុងការការពារអ្នក និង ដៃគូរបស់អ្នកមិនអោយឆ្លងជំងឺអេដស៍និង ជំងឺកាមរោគទាំងឡាយ ។ ប៉ុន្តែស្រោមអនាម័យ មិនអាចការពារអ្នកបាន ១០០ ភាគរយ នោះទេ ។

Read More

Health Important Tips

Posted on November 2, 2010, 12:29 pm


Health - Important Tips

 • Answer the phone by LEFT ear.
 • Do not drink coffee TWICE a day.
 • Do not take pills with COOL water.
 • Do not have HUGE meals after 5pm.
 • Reduce the amount of OILY food you consume.
 • Drink more WATER in the morning, less at night.
 • Keep your distance from hand phone CHARGERS.
 • Do not use headphones/earphone for LONG period of time.
 • Best sleeping time is from 10pm at night to 6am in the morning.
 • Do not lie down immediately after taking medicine before sleeping.
 • When battery is down to the LAST grid/bar, do not answer the phone as the radiation is 1000 times.
Read More

Blog Archive

 • 2023-May (1)
 • 2023-February (1)
 • 2020-October (1)
 • 2020-May (1)
 • 2020-February (2)
 • 2019-December (5)
 • 2019-November (1)
 • 2018-July (1)
 • 2017-December (1)
 • 2017-November (1)
 • 2017-June (1)
 • 2016-September (5)
 • 2016-August (3)
 • 2016-June (1)
 • 2015-September (1)
 • 2015-May (1)
 • 2015-February (2)
 • 2014-December (1)
 • 2014-November (2)
 • 2014-September (3)
 • 2014-August (1)
 • 2014-June (1)
 • 2014-May (1)
 • 2014-March (1)
 • 2013-December (2)
 • 2013-October (2)
 • 2013-July (1)
 • 2013-June (3)
 • 2013-May (4)
 • 2013-March (1)
 • 2012-December (2)
 • 2012-November (1)
 • 2012-October (1)
 • 2012-September (2)
 • 2012-August (2)
 • 2012-July (2)
 • 2012-June (1)
 • 2012-May (2)
 • 2012-March (2)
 • 2012-February (2)
 • 2012-January (5)
 • 2011-December (2)
 • 2011-November (4)
 • 2011-October (5)
 • 2011-September (2)
 • 2011-August (1)
 • 2011-June (2)
 • 2011-May (1)
 • 2011-April (9)
 • 2011-March (3)
 • 2011-February (12)
 • 2011-January (16)
 • 2010-December (17)
 • 2010-November (6)
 • 2010-October (10)
 • 2010-September (8)