អ្នកម្តាយ ដ៏ឆ្មើមរបស់ខ្ញុំ (លំនាំ បទ បងហួចលើខ្នង ក្របី)

Posted on March 11, 2012, 5:39 pm


រីករាយថ្ងៃ ៨ មីនា ២០១២ ក្រោម ប្រធានបទ "អ្នកម្តាយ ដ៏ឆ្មើមរបស់ខ្ញុំ"

ដូចជាយឺតបន្តិចហើយដែល ខ្ញុំ post អត្ថបទនេះ គឺដើម្បីចូលរួម អបអរសាទរ ទិវានារីអន្តរជាតិ ៨ មីនា
នេះគឺជាស្នាដែនិពន្ធរបស់ ម្តាយខ្ញុំ , អ្នកម្តាយដ៏ឆ្មើមរបស់ខ្ញុំ :-)

អ្នកម្តាយ ដ៏ឆ្មើមរបស់ខ្ញុំ (លំនាំ បទ បងហួចលើខ្នង ក្របី)

អ្នកម្តាយដ៏ឆ្នើម (ថត កាលអាយុ ១៧ ឆ្នាំ)
អ្នកម្តាយដ៏ឆ្នើម (ថត កាលអាយុ ១៧ ឆ្នាំ)


I.
ទិវានារី ៨ មីនា តាយាយមីងមាពុកម៉ែជួបជុំ
រៀបរាប់ពីអ្នកម្តាយ របស់ខ្ញុំ អ្នកគឺជាម្តាយឆ្នើមហើយរម្យទម្យ
អ្នកធ្វើជាបង្គងទ្រនំ ចាញ់គភ៌ ញ័រល្ហិតល្ហៃក៏ស៊ូទ្រាំ
តាំងពីចាប់កំនើតរហូតគ្រប់ខែ កើតមកយំម៉ែបានយល់ភត្រា ។

II.
លំបាកយ៉ាងណាម៉ែមិនត្អូញត្អែរ រៀងរាល់ថ្ងៃខែម៉ែធ្វើលតឆា
ម៉ោង៣អាធ្រាតម៉ែបើកនេត្រា ធ្វើការមិនហត់ឲ្យតែកូនជា
គ្រប់អាយុអោយទៅសាលា រៀនលេខអក្ខរា រាល់ថ្ងៃទៀត
ម៉ែខំលក់លតឆានិងមើលថែកូន មិនឲ្យឃ្លាត ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ ។

III (R).
ដើម្បីឲ្យកូនយល់ពីតំលៃ ធ្វើការ៉េមកីខំសន្សំប្រាក់
បន្ទាប់ពីកូនប្រលងបាក់ឌុបជាប់ ឲ្យកូនចូលរៀនបរិញ្ញាបត្រ
ក៏សាងខ្លួនឲ្យល្អហ្មតចត់ ចៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនគួរតក់ស្លុត
ម៉ែមានកូនទាំងបី ដែលល្អត្រឹមត្រូវ ហើយបរិសុទ្ធ សាងគ្រួសាររុងរឿង ។

និពន្ធដោយ អ្នកម្តាយដ៏ឆ្នើម របស់ខ្ញុំ

ទាយយក បទភ្លេង នៅទីនេះ,​MID File

Blog Archive

 • 2023-May (1)
 • 2023-February (1)
 • 2020-October (1)
 • 2020-May (1)
 • 2020-February (2)
 • 2019-December (5)
 • 2019-November (1)
 • 2018-July (1)
 • 2017-December (1)
 • 2017-November (1)
 • 2017-June (1)
 • 2016-September (5)
 • 2016-August (3)
 • 2016-June (1)
 • 2015-September (1)
 • 2015-May (1)
 • 2015-February (2)
 • 2014-December (1)
 • 2014-November (2)
 • 2014-September (3)
 • 2014-August (1)
 • 2014-June (1)
 • 2014-May (1)
 • 2014-March (1)
 • 2013-December (2)
 • 2013-October (2)
 • 2013-July (1)
 • 2013-June (3)
 • 2013-May (4)
 • 2013-March (1)
 • 2012-December (2)
 • 2012-November (1)
 • 2012-October (1)
 • 2012-September (2)
 • 2012-August (2)
 • 2012-July (2)
 • 2012-June (1)
 • 2012-May (2)
 • 2012-March (2)
 • 2012-February (2)
 • 2012-January (5)
 • 2011-December (2)
 • 2011-November (4)
 • 2011-October (5)
 • 2011-September (2)
 • 2011-August (1)
 • 2011-June (2)
 • 2011-May (1)
 • 2011-April (9)
 • 2011-March (3)
 • 2011-February (12)
 • 2011-January (16)
 • 2010-December (17)
 • 2010-November (6)
 • 2010-October (10)
 • 2010-September (8)