ស្លការី សាចគោ សំរាប់ ៥ អ្នក

Posted on September 20, 2015, 10:29 pm


ធ្លាប់តែនិយាយពីរឿង រូបថត, បច្ចេកវិទ្យា ដោយឡែកថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនពីរបៀប របៀបស្លការី វិញម្តង ។ ធម្មតាទេ អ្នកដែលមករស់នៅឆ្ងាយពីម៉ែ មិនថាប្រុស ឬ ស្រី តែងតែចេះធ្វើម្ហូប គ្រាប់តែរបៀបធ្វើខុសៗគ្នា តែប៉ុន្នោះ ។ ខាងក្រោមនេះគឺជា របៀបស្លការី សាចគោ សំរាប់ ៥ អ្នក

គ្រឿងការី លឿង
គ្រឿងការី លឿង


វីធី ធ្វើគ្រឿងការី លឿង

គ្រឿងផ្សំ

 • គល់ស្លឹកគ្រៃ ៥ គល់
 • ស្លឹកក្រូចសើច ៥ ស្លឹក
 • រំដេង ៥ ចំណិត
 • ល្លៀត ១ មើម តូច
 • ខ្ទឹម ស ១ មើមធំ
 • ខ្ទឹម ក្រហម ១ មើម
 • គ្រាប់ផ្កាចន្ទ័ ១ គ្រាប់
 • ម្ទះក្រហម ឬ ម្ទះ ក្រៀម ៤ ឬ ៥
 • កាពិ ១ ស្លាព្រា
 • អំបិល ១ភាគ៤ ស្លាព្រា
 • ស្ករ ១ ស្លាព្រា

  គ្រឿងការី លឿង
  គ្រឿងការី លឿង


  គ្រឿងការី លឿង
  គ្រឿងការី លឿង


  របៀបធ្វើ

គល់ស្លឹកគ្រៃចិតចំណិតតូចៗ, ស្លឹកក្រូច, ល្មៀត, រំដេង, ខ្ទឹមស, ខ្ទឹមក្រហម, ម្ទះក្រៀម ចិតជាចំណិតតូចៗ ហើយ ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនកិន ដាក់គ្រឿងដែលនៅសល់ (កាពិ, អំបិល, ស្ក ) កិនចូលគ្នាអោយម៉ត រហូតទទួលបានគ្រឿងការីដ៏ឈ្ងុយមួយ ។

គ្រឿងការី លឿង
គ្រឿងការី លឿង


គ្រឿងស្ល

 • ទឹកត្រី ១ ស្លាព្រា
 • ទឹក ៤ ពេង (៧៥ សង់ទីលីត្រ)
 • ខ្ទិសដូង ២៥ សង់ទីលីត្រ
 • ដំឡូងឈ្វា ៣ មើម
 • សាគោ ១​ គីឡូ
 • ខ្ទឹមបារាំង ១ មើម
 • សណ្តែកដីលីង ១ កូនចាន

របៀបស្ល


ដំឡូងឈ្វា ៣ មើម, សាគោ ១​ គីឡូ
ដំឡូងឈ្វា ៣ មើម, សាគោ ១​ គីឡូដូឡូងឈ្វាចិតជាចំណិតតូចៗ (ពីរធ្នាប់ដៃ)
ដូឡូងឈ្វាចិតជាចំណិតតូចៗ (ពីរធ្នាប់ដៃ)សាចគោហាន់ ស្តើងៗ (ពីរធ្នាប់ដៃ)
សាចគោហាន់ ស្តើងៗ (ពីរធ្នាប់ដៃ)


ដូឡូងឈ្វាចិតជាចំណិតតូចៗ (ពីរធ្នាប់ដៃ), សាចគោហាន់ ស្តើងៗ (ពីរធ្នាប់ដៃ) ដាក់ខ្ទិះដូងចូលក្នុងឆ្នាំង កូរអោយពុះ អោយឡើងខ្ទិះ រូចចាកគ្រឿងការីចូល កូរអោយចូលគ្នា ហើយទុកអោយពុះ រួចដាកសាច់គោចូល បិតគ្របឆ្នាំ ទុកប្រម៉ាណ ១៥ នាទី រូចដាក ដំឡូង ឈ្វា ហើយចាកទឹកចូល ៤ ពែង (៧៥ សង់ទីលីត្រ) ហើយទុកអោយពុះ រហូតដល់សាច់ដំឡូង ផុយ រួចដាក ទឹកត្រី ចូលនឹង ថែមថយគ្រឿង តាមចំណង់ចំណូលចិត្ត លើកឆ្នាំចេញពីចង្ក្រាន ហើយ ដាក់ខ្ទឹមបាំង និង សណ្តែកដីលីង ចូល ជាការស្រេច ។

របៀបស្លការី សាចគោ
របៀបស្លការី សាចគោរបៀបស្លការី សាចគោ
របៀបស្លការី សាចគោMinam Minam :p
Minam Minam :p

Blog Archive

 • 2023-May (1)
 • 2023-February (1)
 • 2020-October (1)
 • 2020-May (1)
 • 2020-February (2)
 • 2019-December (5)
 • 2019-November (1)
 • 2018-July (1)
 • 2017-December (1)
 • 2017-November (1)
 • 2017-June (1)
 • 2016-September (5)
 • 2016-August (3)
 • 2016-June (1)
 • 2015-September (1)
 • 2015-May (1)
 • 2015-February (2)
 • 2014-December (1)
 • 2014-November (2)
 • 2014-September (3)
 • 2014-August (1)
 • 2014-June (1)
 • 2014-May (1)
 • 2014-March (1)
 • 2013-December (2)
 • 2013-October (2)
 • 2013-July (1)
 • 2013-June (3)
 • 2013-May (4)
 • 2013-March (1)
 • 2012-December (2)
 • 2012-November (1)
 • 2012-October (1)
 • 2012-September (2)
 • 2012-August (2)
 • 2012-July (2)
 • 2012-June (1)
 • 2012-May (2)
 • 2012-March (2)
 • 2012-February (2)
 • 2012-January (5)
 • 2011-December (2)
 • 2011-November (4)
 • 2011-October (5)
 • 2011-September (2)
 • 2011-August (1)
 • 2011-June (2)
 • 2011-May (1)
 • 2011-April (9)
 • 2011-March (3)
 • 2011-February (12)
 • 2011-January (16)
 • 2010-December (17)
 • 2010-November (6)
 • 2010-October (10)
 • 2010-September (8)