កំរិតសំពាធឈាមប៉ុណ្ណា ទើប គេចាត់ទុកថា លើសឈាមធ្ងន់រឺស្រាល

Posted on March 6, 2011, 9:57 pm


កំរិតសំពាធឈាមប៉ុណ្ណា ទើប គេចាត់ទុកថា លើសឈាមធ្ងន់រឺស្រាល ?

គេមើលកំរិត មីនីម៉ា បើមានតំលៃពី ៩,៥ ទៅ ១០ គេថាលើស សំពាធឈាម កំរិតស្រាល បើ ១០ទៅ ១២ គេថាកំរិតល្មម បើលើស ពី១២ គេថាលើលសំពាធឈាមធ្ងន់ធ្ងរហើយ ។

គេចាប់ប្រើថ្នាំបញ្ចុះសំពាធឈាមពីដំបូង តែមួយមុខ បើមិនចុះ គេដំឡើងដូស បើមិនធូរ បានគេប្រើ ថែម មួយមុខទៀត ។

ការឡើង សំពាធឈាមយ៉ាងលើន រហូត ដល់ ២៨/១៥ ត្រូវនាំយកទៅមន្ទីពេទ្យ ជាបន្ទាន់ ព្រោះអាច ស្លាប់ ក្នុងរយះពេល តែ ២ ទៅ ៣ ម៉ោង តែប៉ុណ្ណោះ ហើយ ការដាច់សរសៃឈាម គឺមាន ក្នុងរយះពេល តែ ២ ទៅ ៣ ម៉ោង តែប៉ុណ្ណោះ ។

ការដាច់ សរសៃឈាម ក្នុង ខួរក្បាល គឺជាគ្រោះថ្នាក់ ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ មួយរបស់ជំងឺ លើស សំពាធឈាម ហើយ បើទុកតែរស់មកវិញ ក៏បន្សល់ទុក នូវ ពិការភាព ដូចជា ខ្វិន មួយចំហៀង ខ្លួន រឺវិបត្តិស្មារតី ដែលពិបាកស្តារឡើងវិញណាស់ ។

អត្ថបទរបស់ វេជ្ជបណ្ឌិត ថោង នីដាមុនី

Blog Archive

 • 2020-October (1)
 • 2020-May (1)
 • 2020-February (2)
 • 2019-December (5)
 • 2019-November (1)
 • 2018-July (1)
 • 2017-December (1)
 • 2017-November (1)
 • 2017-June (1)
 • 2016-September (5)
 • 2016-August (3)
 • 2016-June (1)
 • 2015-September (1)
 • 2015-May (1)
 • 2015-February (2)
 • 2014-December (1)
 • 2014-November (2)
 • 2014-September (3)
 • 2014-August (1)
 • 2014-June (1)
 • 2014-May (1)
 • 2014-March (1)
 • 2013-December (2)
 • 2013-October (2)
 • 2013-July (1)
 • 2013-June (3)
 • 2013-May (4)
 • 2013-March (1)
 • 2012-December (2)
 • 2012-November (1)
 • 2012-October (1)
 • 2012-September (2)
 • 2012-August (2)
 • 2012-July (2)
 • 2012-June (1)
 • 2012-May (2)
 • 2012-March (2)
 • 2012-February (2)
 • 2012-January (5)
 • 2011-December (2)
 • 2011-November (4)
 • 2011-October (5)
 • 2011-September (2)
 • 2011-August (1)
 • 2011-June (2)
 • 2011-May (1)
 • 2011-April (9)
 • 2011-March (3)
 • 2011-February (12)
 • 2011-January (16)
 • 2010-December (17)
 • 2010-November (6)
 • 2010-October (10)
 • 2010-September (8)